Hem

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktige Västmanland

Jag heter Mikael Andersson Elfgren och kandiderade till riksdagen och Landstinget Västmanland för Moderaterna 2014. Idag är jag förtroendevald för moderaterna i Region Västmanland. Jag anser att människor bäst själva formar sina egna liv och är övertygad om att jobb, kvalité´och välfärd formas genom individers kreativitet och förmåga att förverkliga sina idéer, inte genom politiska sammanträden.

Detta är mina tre viktigaste frågor.

1

2

3

Västmanland skall ha Sveriges bästa sjukvård.

Västmanlands sjukvård är i regel mycket bra men vi kan bli bättre. Jag vill arbeta för ett landsting som i större grad prioriterar sjukvården framför andra utgiftsposter

Trygghetsfrågor är frihetsfrågor.

Jag vill arbeta för ett Sverige där människor inte är rädda för att utsättas för våld och brott. Ett Sverige där brottsoffer prioriteras före förövare vilket bland annat innebär hårdare straff för återfallsförbrytare.

Ett starkare försvar.

Försvaret av landet och dess medborgare är ett av statens grundläggande uppdrag. Sverige samt Europa ställs inför flera försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar framöver.

Kortfattar om mig.

 

 

Mitt namn är Mikael, jag är född 1988 och bor i Västerås. Gymnasietiden spenderade jag på ABB industrigymnasium men också i den lokala MUF-lokalen då jag under min gymnasietid insett att det fanns roligare saker att brinna för än teknik. Jag fick snabbt en rad olika förtroendeuppdrag, de flesta på lokal nivå som utvecklade mig politiskt och har haft avgörande betydelse för vad jag sysslar med idag.

 

I valet 2006 kandiderade jag till landstingsfullmäktige och blev med mina 18 år den yngsta ledamoten. Vi moderater vann valet och skapade en majoritet i fullmäktige tillsammans med Alliansen, Miljöpartiet och Sjukvårdspartiet, något som inte skett sedan den allmänna rösträtten. Det var väldigt lärorikt att sitta i majoritet trots att det egna spelrummet var mycket begränsat.

 

Efter avslutad värnplikt 2009 påbörjade jag studier vid Uppsala Universitets samhällsvetarlinje. I valet 2010 ställde jag upp för omval och fick förmånen att vara en av toppkandidaterna till landstingsfullmäktige vilket innebar att jag stod som femte namn på den östra valsedeln i Västmanland. Vi moderater växte i valet men tyvärr förlorade vi majoriteten.  

 

Sommaren 2011 avslutade jag mina studier i Uppsala och påbörjade nya studier vid Militärhögskolan Karlberg. Idag arbetar jag som officer vid Ledningsregementet i Enköping.

 

Sedan 2014 är jag ledamot i Regionfullmäktige i Västmanland samt ersättare i Regionsstyrelsen.

 

Politiskt sett placerade jag mig som liberalkonservativ då jag är helt övertygad om att egna ansträngningar och arbete måste löna sig. Mitt engagemang grundar sig i övertygelsen att vi gemensamt kommer att kunna bygga upp ett bättre land om vi belönar ansträngningar, arbetar mot avundsjuka och anstränger oss för att öka tolerans mot olikheter. En frihetlig politik är den mest effektiva för att skapa välstånd men också för att främja fred och stabilitet både inom och mellan länder.