Lag och ordning

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktige Västmanland

I Sverige ska vi ha kännbara straff som både verkar avskräckande och ger brottsoffret upprättelse, men även andra välfungerande påföljder underlätta anpassning till ett ansvarstagande liv.

Lag och ordning

 

 

Sverige ska vara ett tryggt och säkert land att leva i för alla och vi ska vara tuffa och konsekventa vad gäller både kriminalitet och dess orsaker.

Under mandatperioden 2006-2010 gavs kraftiga resurstillskott till polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Den största trygghetssatsningen i modern tid. Poliserna har blivit flera, straffen har skärpts och brottsofferperspektivet har stärkts i hela rättsväsendet. Andelen otrygga har även minskat från 21 till 15 procent de senaste åren. Trots detta känner sig var fjärde kvinna otrygg när hon är ute ensam på kvällen och allt för många vågar inte gå ut ensamma sent på kvällen. Antalet anmälda tillgreppsbrott har ökat under det senaste året. Bland stöldbrotten har fickstölder och cykelstölder ökat mest. Antalet anmälda bostadsinbrott har också ökat.

 

I Sverige ska vi ha kännbara straff som både verkar avskräckande och ger brottsoffret upprättelse, men även andra välfungerande påföljder underlätta anpassning till ett ansvarstagande liv. I flera fall behöver straffen bli hårdare men för att öka tryggheten behöver vi även genomföra en rad andra reformer.

 

Konkreta förslag

 • Skärpa straffen för allvarliga våldsbrott
 • Skärpa straffen för bostadsinbrott
 • Skärpa straffen för bedrägerier
 • Skärpa straffen för brottslighet som sker i organiserad form
 • Göra det enklare att komma åt kriminellas tillgångar
 • Öka insatsstyrkans storlek

 • Det ska finnas en personlig kontaktperson inom polisen för den som blivit utsatt för viss allvarligare brottslighet

 • Brott begångna av barn under 15 år skall utreds i större utsträckning

 • Ta bort straffrabatten

 • Utöka utbildning om lag och rätt i skolan

 • Skapa fler vägar in för anställningar inom svensk polisf


 

" I Sverige ska vi ha kännbara straff som både verkar avskräckande och ger brottsoffret upprättelse"