Sjukvård

Mikael Andersson Elfgren

Regionfullmäktige Västmanland

Det är inte genom politikers sammanträden som sjukvården blir bättre, utan ur företagsamma människors arbete och idéer.

Vår sjukvård

 

En rättvis och jämlik vård i tid, det borde vara självklart men allt för ofta är så inte fallet. Var man bor och vem man är, påverkar i allt för många fall vilken behandling som ges. Det är oacceptabelt.

Västmanlands sjukvård fungerar i regel mycket bra men vi kan bli ännu bättre och det återstår flera stora utmaningar att hantera innan sjukvården och landstinget Västmanland är så bra som Moderaterna kräver.

 

Framtida utmaningar

Utmaningarna för västmanländsk sjukvård är många. Demografiska förändringar, ökade krav från allmänheten och en allt snabbare teknisk utveckling är bara några av utmaningar sjukvården i Västmanland ställs inför. Men även rekryteringen av medarbetare riskerar att bli ett problem på sikt.

 

Nya möjligheter

Genom en kombination av entreprenörskap och bättre prioriteringar kan vi i Västmanland hantera framtida utmaningar och skapa den bästa sjukvården i Sverige.

Om landstinget har stabila finanser och tar del av den tekniska och organisatoriska utvecklingen som sker i andra landsting och i vår omvärldhar vi goda möjligheter att förbättra vården, både på kort och lång sikt.

Konkreta förslag

  • Ökad valfrihet inom sjukvården
  • Avskaffad patientavgift för de patienter som väntat längre tid än vårdgarantis gränser
  • Bättre resursutnyttjande och tydligare prioriteringar
  • Inrätta ett vårdgarantikontor
  • Inrätta vårdlotsar
  • Bli bättre på att informera patienterna om deras rättigheter att få skattefinansierad vård inom hela EU.
  • Ätstörningsenheten får tillgång till egna dygnetruntplatser.

 

" För att bli bättre måste vi våga prova nya metoder och idéer"